پروژه ها
شرکت فولاد جهان آرا
بازگشت
شرکت پرشيا به عنوان يکي از حاميان صنعت فولاد ايران ، طراحي ، ساخت و اجراي خط کانتر سلف سرويس و تجهيزات جانبي شرکت فولاد جهان آرا را در سال 95 رقم زد.