پروژه ها
منطقه اقتصادی انرژی پارس
بازگشت

   شرکت پرشيا استيل مشاور،طراح و تامين کننده آشپزخانه منطقه اقتصادي انرژي پارس را تجهيز نموده است.