پروژه ها
تهران شهرک غرب VIP قنادی
بازگشت

 قنادی VIP در دو طبقه توسط شرکت پرشیا استیل تجهیز گردیده است ، طبقه منفی یک که به قسمت خشک جهت آماده سازی و پخت نان ها و  شیرینی های خشک اختصاص داده شده است ، این قسمت بیشتر  از دستگاههای خمیر پهن کن ، میزکارهای خیلی بزرگ استفاده شده است درطبقه ترکاری شامل یک بخش سردخانه با درجه بالای صفر و یخچال فریزر و یخچال های روی میزکار جهت پخت انواع کیک و شیرینی و بخش سرور که به وسیله ویترین های خاص با نمای کورین توسط شرکت پشیا استیل طراحی و پیاده سازی گردیده است.