پروژه ها
آقای فرش
بازگشت

تجهیز مجموعه آقای فرش تهران، شامل مجموعه ای منحصر به فرد  و تنها فود کورتی که به صورت تخصصی غذاهای سنتی ایرانی را ارائه میدهد . و همچنین اولین رستوران سلف سرویس استاندارد ایران که برگرفته از  تجهیز کامل  آشپزخانه از جمله آماده سازی ها ، شستشو ، پخت و قسمت مربوط به خط سلف سرویس بخش  اصلی رستوران به همراه طراحی خاص خط سلف سرویس توسط شرکت پرشیا استیل تولید کننده تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه تولید و تجهیز و پیاده سازی گردیده است.