پروژه ها
سازمان برنامه بودجه کل کشور
بازگشت

شرکت پرشیا استیل در حوزه تولید، بازرگانی ، مهندسی و طراحی تجهیزات آشپزخانه صنعتی و همچنین در زمینه خط بوفه و خط سلف سرویس و سردخانه فعال می باشد.
این شرکت به دلیل دارا بودن دانش روز و پیروی از فناوری های جدید و توانایی خاص در تولید و ساخت محصولات با استانداردهای تولیدی جهانی ، توانسته است پروژه خط سلف سرویس سازمان برنامه بودجه کل کشور را طراحی و پیاده سازی نماید.