اخبار
بازگشت
تاریخ خبر: 1397/01/27
زمان خبر :12: 20
نوع خبر :خبر

b_News ارتقا کیفیت هتلینگ بیمارستانها

اهداف

 

1-رتبه بندی کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2- ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ در همه ی بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و کسب حداقل رتبه استاندارد)سه ستاره(

3- ایجاد تعریفی واحد از کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی

4- پاسخگویی به انتظارات بیماران با خدمات هتلینگ بیمارستان

5- نظارت، ارزیابی و پایش مستمر کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

6- ایجاد فضای رقابتی در بهبود خدمات هتلینگ در بیمارستان

7- افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان

 

همه بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول این برنامه میباشد.

 

بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به میزان رعایت الزامات مربوط به هر محور، در سه رتبه ی: 3 ستاره، 3ستاره، و 5 ستاره، رتبه بندی می شوند. به گونه ای که بیمارستان 3 ستاره، بیمارستانی خواهد بود که حداقلِ استاندارد ها و شرایط لازم تعریف شده برای ارائه خدمات قابل قبول به خدمت گیرندگان ر درحوزه خدمات هتلینگ دارا است.

بیمارستان مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از دریافت اعتبار موضوع این دستورالعمل، شرایط لازم را برای اخذ رتبه 3 ستاره کسب کند تغییرات هتلینگ صرفا در زمینه بهبود شرایط مراقبت از بیمار شامل موارد زیراز محل این طرح قابل پرداخت خواهد بود.

 

تعداد و کیفیت تخت های بستری

میز غذای بیمار

پایه سرم

کیفیت تشک، پتو، ملحفه، بالش والبسه بیمار

تعداد و محل قرارگیری ویلچر و برانکارد انتقال بیمار در بیمارستان

تجهیزات مربوط به تخت

کیفیت و تنوع غذای بیمار

پرده و پاراوان و انواع جداکننده ها

فضای فیزیکی اتاق و انتظار بیمار وتسهیلات مربوط به همراه بیمار

نیروی انسانی مراقبت بیمار

سیستم سرمایش و گرمایش فضای بستری و اورژانس

سرویس های بهداشتی و حمام

سیستم احضار پرستار

 

ارزیابی و اعطای گواهینامه

                                                              

ارزیابی پیشرفت کار دوماه پس از ابلاغ اعتبارتوسط تیم ارزیاب صورت میگیرد و در پایان ماه چهارم،ارزیابی نهایی و رتبه بندی انجام خواهد شد.گواهینامه رتبه هتلینگ هر بیمارستان)به تفکیک بخش ها( براساس گزارش نهایی تیم ارزیاب، توسط دبیرخانه ستاد کشوری برنامه، با اعتبار یکساله صادر می شود.

 

مکانیسم پرداخت

 

پس از پایان طرح حمایتی، وزارت بهداشت، بخش های مختلف بیمارستانهای دانشگاهی را مطابق با دستورالعمل ابلاغی ارزیابی و ستاره بندی می نماید این ستاره بندی ملاک پرداخت پس از طرح حمایتی خواهد بود )براساس جداول ذیل(. بیمارستانهای مشمول تا 15 روز پس از پایان هرماه، نسبت به ارایه اسناد بستری به سازمانهای بیمه پایه اقدام می کنند و رونوشت آن را دانشگاه برای

دریافت وجه به دبیرخانه ستاد کشوری اجرای برنامه ارسال می کند. د دبیرخانه ستاد کشوری اجرای نسبت به تخصیص اعتبار به دانشگاه اقدام میکند و در پایان هر سه ماه با توجه به گزارش تجمیعی سازمان بیمه سلامت ایران، تسویه حساب نهایی صورت خواهد گرفت.

 

 

 

جدول ما به التفاوت قابل پرداخت در بخش های چهار ستاره

 

جدول ما به التفاوت قابل پرداخت در بخش های پنج ستاره

 

ارزیابی خدمات هتلینگ

 

محورهای اصلی ارزیابی خدمات هتلینگ به شرح زیر است که جزییات هر یک از محورها در سندی که جزء

لاینفک این دستورالعمل است پیوست می باشد.

ساختمان و تاسیسات

تجهیزات و امکانات

خدمات رفاهی

خدمات نظافت و بهداشت

تغذیه بیمار

امور اداری و گردش کار

منابع انسانی

 

شرکت پرشیا استیل مفتخر است با توجه به تخصص و تجربه خود در زمینه طراحی و تجهیز آشپزخانه بیمارستان های کشور با ارائه بهترین و باکیفیت ترین تجهیزات طبخ و توزیع غذا سهم کوچکی در بهبود ارائه خدمات به بیماران محترم و نیز بهبود اعتبار بخشی به بیمارستان های سطح کشور داشته باشد.

 :: ارسال نظر ::

نام    (اختیاری)
پست الکترونیک    (اختیاری)
آدرس وبسایت یا وبلاگ    (اختیاری)
نظرشما    (اختیاری)
توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

: اخبار مرتبط