درباره ما
گواهی نامه ها
بازگشت

 

 

اولین دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی   
استاندارد ملی شماره 1764 از علامت استاندارد ایران   
.برای فرآورده دیگ پخت صنعتی چلوپز و دیگ خورش پز به ثبت رسیده است   
 

 

          

   

 

اولین دارنده گواهی نامه ثبت طرح صنعتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره ثبت : 203313 
شرکت پرشیا استیل، در سال 1395 اقدام به ثبت طرح اولین ترولی بیمارستانی ساخته شده در کشور نموده است

 

 

 

گواهی نامه ثبت اختراع
شرکت پرشیا استیل دارنده گواهی ثبت اختراع در خصوص دستگاه  فر بخار پز سوپر
هیت که در آنانرژی گرمایی گازهای حاصل از احتراق پخت و پز
انرژی گرمایی گازهای حاصل از احتراق پخت و پز در این دستگاه با استفاده از بخار سوپرهیت انجام می گیرد.

 

 

 

 

 

گواهینامه توانمندی فناورانه   
به استناد نقش تبیین شده برای سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در تبصره 2 ماده 2 قانون خرید دانش فنیموضوع ماده 107 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر عهده این سازمان می بااشد ، گواهی می گردد توانمندی فناورانه شرکت پرشیا استیل شماره ثبت 203313 با عنوان : تولید دیگ های صنعتی خورشت پز 250 لیتری مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد.

 

 

          

 

 

 

 

 

گواهینامه توانمندی فناورانه   
به استناد نقش تبیین شده برای سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در تبصره 2 ماده 2 قانون خرید دانش فنی موضوع ماده 107 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر عهده این سازمان می بااشد ، گواهی می گردد توانمندی فناورانه شرکت پرشیا استیل شماره ثبت 203313 با عنوان : تولید دیگ های صنعتی پلوپز 380 لیتری مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد.

 

          
 

 

 

گواهینامه توانمندی فناورانه   
به استناد نقش تبیین شده برای سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در تبصره 2 ماده 2 قانون خرید دانش فنی موضوع ماده 107 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر عهده این سازمان می بااشد ، گواهی می گردد توانمندی فناورانه شرکت پرشیا استیل شماره ثبت 203313 با عنوان : تولید فر بخارپز تحت فشار مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد.

          

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یکهزار و سیصد و یک در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد به موجب این پروانه اجازه داده می شود. واحد تولیدی پرشیا استیل با رعایت استاندارد ملی شماره 1806 در علامت استاندارد ایران برای فرآورده اجاق گاز فردار و گردیده است.سرخ کن رستورانی با ویژگی  اجاق گاز رستورانی با نام تجاری بروج ثبت گردید. 

 

 

 

 

پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری
با استناد ماده 7 قانون مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی آماده 3 دستورالعمل اجرایی مصوب یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت و با توجه به نظریه  کمیسیون فنی اجازه تولید ظروف در کارخانه تولید تجهیزات آشپزخانه صنعتی شرکت پرشیا استیل که دارای خطوط تولید ظروف استیل و پخت و سروغذا نیز می باشد. با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوط بهره برداری گردد.

 

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران
گواهینامه عضویت انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران به شماره ثبت 203313  که شرکت پرشیا استیل طراح ، تولیدکننده و اجرا کننده تجهیزات آشپزخانه های صنعتی و سردخانه عضو انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران می باشد.

 

عضو انجمن احتراق ایران
 بدین وسیله گواهی می شود شرکت پرشیا استیل  عضو انجمن احتراق ایران می باشد.
 شماره ثبت در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 15073