درباره ما استانداردها
انجمن بهینه سازی مصرف انرژی
بازگشت
  انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران
برای سازمانها و مراکز مصرف انرژی کاهش هزینه‌ها در هنگام کمبود منابع مالی و مشکلات بودجه‌ای اقدامی بسیار مفید و سازنده بشمار می‌رود. انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران، به منظور مشاوره، همکاری و همیاری با سرمایه­گذاران دولتی و عمومی در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی و سوخت و تبدیل مسائل علمی تئوریک به پروژه های عملی و کاربردی در سال 1385 تاسیس گردید.  شرکت پرشیا استل به منظور عملی نمودن کاهش مصرف سوخت در تجهیزات آشپزخانه های صنعتی و سردخانه ها در سال 1393 به عضویت انجمن مذکور در آمده و مشارکت فعالی در پیشبرد برنامه های انجمن می نماید.