پروژه ها
کترینگ هواپیمایی زاگرس
بازگشت
 شرکت پرشیااستیل به عنوان اولین طراح وتجهیزکننده کترینگ هواپیمایی در ایران با اصول و استاندارد HACCP افتخار همکاری با کترینگ هواپیمایی زاگرس در بخش خط پخت غذا را داشته است.