پروژه ها
صنایع غذایی مائده
بازگشت

 تجهيزات آشپزخانه شرکت مائده  در سال 93 با مشاوره شرکت پرشيا استيل طراحي ، پياده سازي ،  راه اندازي گرديد.