پروژه ها
کوی دانشگاه تهران
بازگشت
با توجه به  اهمیت و حساسیت این واحد آموزشی آشپزخانه این مرکز که قبلا به صورت کاملا سنتی بوده ، ظرف مدت زمان 15 روز توسط شرکت پرشیا استیل با بالاترین سطح بهداشت و استاندارد ر سال 94 تجهیز گردید. لازم به ذکر 
است پس از صنعتی سازی این آشپزخانه ضمن بهبود چشمگیر کیفیت غذای دانشجویان بهداشت و نیز سهولت کار برای نیروی انسانی نیز ملموس می باشد. این آشپزخانه یکی از بزرگترین آشپزخانه های مراکز آموزشی کشور می باشد.