بیمارستان ساسان

این بیمارستان با 206 تخت وظرفیت 1000 پرس طبخ غذا و نیز مواجه شدن با مشکلات فراوان ،

نسبت به طبخ غذا با روش سنتی واستفاده از پلوپزهای سنتی تصمیم به تغییر اساسی در سیستم آشپزخانه و بهبود شرایط کار و طبخ غذا برای بیماران خود نمود.

این تغییر در تیر سال 1397 موجب تحول رضایتمندی پرسنل و بیماران گردید .

شرکت پرشیااستیل در راستای رضایمتندی مشتری با ارائه مشاوره مناسب توانست به بهبود این شرایط و ایجاد فضای کار مناسب کمک کند .

کالا ها از جمله: 1 دستگاه دیگ چلو- 2 دستگاه فربخار پز تحت فشار ایستاده – 1 دستگاه کباب پز اتوماتیک –و دیگر اقلام مانند ترولی ، دستگاه شستشو اتوماتیک ظروف و….

سال تجهیز

1397

ظرفیت پخت

1000 پرس

نوع آشپزخانه

بیمارستانی

مکان

تهران