دانشگاه شریف

این دانشگاه در تابستان 1396 توسط شرکت پرشیا استیل تجهیز شده است .

این اقدامات شامل خط سلف سرویس دانشجویی دختران و پسران، دکتری و اساتید میباشد که طویل ترین خط سلف در دانشگاه ها محسوب میشود .

همچنین تجهیزات پخت غذا آشپزخانه مرکزی و پخت اساتید نیز در همان سال تجهیز شد.

مجددا در پاییز 1398 با توجه به اینکه دانشگاه تمایل به حذف رونق از چرخه تولید مواد غذایی خود را داشت بعد از جلسات متعدد در نهایت فر کامبی 20 طبقه 1/2 شرکت بروج توسط دانشگاه خریداری  و راه اندازی شد.

کالاها از جمله:6 دستگاه دیگ خورش-5 دستگاه تابه گردان-1 دستگاه فر کامبی کامبی 20 طبقه 1/2 بروج- و تعدادی ترولی حمل دیگ و…

سال تجهیز

1396

ظرفیت پخت

نوع آشپزخانه

دانشگاهی

مکان

تهران