مجلس شورای اسلامی

ساختمان کمیسون های مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان ،

جز پروژه های انجام شده در سال 98 شرکت پرشیا استیل بوده است .

در این مجموعه با ظرفیت سرو 700 پرس غذا در وعده با تجهیزاتی نظیر کانتر قاشق و چنگال ، کانتر گرم ،کانتر سرد ،کانتر ساده  ، و تجهیزات ظرفشویی تجهیز گردیده است.

سال تجهیز

1398

ظرفیت پخت

700 پرس

نوع آشپزخانه

صنایع و مراکز دولتی

مکان

تهران