combi-vs-convection211

تفاوت اصلی Convection Oven و Combi Oven در آشپزخانه صنعتی

امروزه با رشد سریع صنعت پخت غذا و افزایش تقاضا برای ظرفیت های بالای پخت و تنوع  غذایی ، استفاده از فرهای پخت ترکیبی راه کار مناسب و م...

ادامه مطلب