بیمارستان شهید منتظری

در اسفند سال 1396 این بیمارستان 134 تخت خواب با تغییرات ایجاد شده در سیستم پخت و تجهیزات صنعتی آشپزخانه از سنتی به صنعتی و خرید تجهیزات باعث بهبود شرایط کار و طبخ 700 پرس غذا گردید .

این تغییرات در روش پخت باعث ایجاد فضای کار مناسب برای پرسنل و سرو غذای سالمتر به بیماران و پرسنل شده است .

کالا ها از جمله: 1 دستگاه دیگ چلو- 2 دستگاه دیگ خورش پز – 1 دستگاه فربخار پز تحت فشار ایستاده – 1 دستگاه کباب پز – 1 دستگاه تابه گردان و دیگر اقلام مانند میز ، دستگاه شستشو اتوماتیک ظروف و….

سال تجهیز

1396

ظرفیت پخت

700 پرس

نوع آشپزخانه

بیمارستانی

مکان

تهران