دانشگاه صنعتی امیر کبیر

این دانشگاه ابتدا در پاییز 1395 خطوط سلف سرویس دانشجویی خود را به صورت کامل و بخش پخت برنج خود را بوسیله فرهای بخار پز تجهیز کرد .

مجددا در تابستان 1396 برای صنعتی کردن بخش خورش پزی اقدام نمود.

کالاها از جمله:
10 دستگاه فر بخار پز
3 دستگاه دیگ خورش پز
کانترهای سرد، گرم، ساده و قاشق چنگال

سال تجهیز

1395

ظرفیت پخت

نوع آشپزخانه

دانشگاهی

مکان

تهران