رستوران گردان برج میلاد

سال تجهیز

ظرفیت پخت

نوع آشپزخانه

مکان