دانشگاه شهید بهشتی

این دانشگاه در زمستان 1398 با توجه به مشکلات فراوان در زمینه طبخ غذاهای مختلف مانند ماهی مرغ انواع کوکو و… .

بعد از بازدید و آشنایی با فر کامبی گازی بروج تصمیم به خرید این دستگاه جهت حذف روغن از چرخه تولید غذای خود گرفت

این دانشگاه 5500 پرس در وعده دارد.

کالاها از جمله:فر کامبی 20 طبقه 1/2 بروج

سال تجهیز

1398

ظرفیت پخت

5500 پرس

نوع آشپزخانه

دانشگاهی

مکان

تهران