علوم پزشکی شهید بهشتی

این دانشگاه در بهار 1394 برای پخت 4000 پرس کباب و همچنین جهت ارتقاء بخش سرخ کردن ملزومات سرخ کردنی تجهیز شده است.

کالاها از جمله:2 دستگاه کباب پز اتوماتیک-3 دستگاه تابه گردان و همچنین اقلام استیل کاری مانند انواع وان

سال تجهیز

1394

ظرفیت پخت

4000 پرس

نوع آشپزخانه

دنشگاهی

مکان

تهران