خودروسازی زامیاد

آشپزخانه شرکت زامیاد یكی از شركت های بزرگ گروه خودروسازی سایپا ،

با ظرفیت پخت 1200 پرس غذا در وعده در سال97 با تجهیزاتی نظیر دیگ های صنعتی چلوپز، دیگ های صنعتی خورشت پز، و کپاب پز اتوماتیک تجهیز گردیده است .

سال تجهیز

1397

ظرفیت پخت

1200 پرس

نوع آشپزخانه

صنایع و مراکز دولتی

مکان

تهران